Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

lördag 6 juli 2013

Mitt första ''PubBesök'' ...Husse ... Voff,
Jag vill ha LeverpastejPizza.


Kan man få in lite vatten!!!

Voff, ... från Stina


Inga kommentarer: