Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

onsdag 30 december 2015

Instagram 2014 ... hos några av mina vänner

  Världens bästa Toto!

Världens Bästa Milo!

Världens Bästa Tyson och Gizmo!

Världens Bästa Nico! 

Världens Bästa Snoopy! 

Världens Bästa Rollo! 

Världens Bästa Sirius!

Världens Bästa Alfie!

 Världens Bästa Strummer och Dexter!

 Världens Bästa Fina Stina! 

Voff, från Instagrammaren
hundenstina_elionor

Inga kommentarer: